Trở về bên Chúa mùa Chay
Trở về trọn vẹn với Ngài Chúa ơi
Tháng năm tuổi trẻ trong đời
Ước đem ánh sáng cho vơi đêm buồn

Con hằng trông cậy Chúa luôn
Cho con can đảm sống khuôn lời Ngài
Mạnh mẽ trước những đổi thay
Của thời hiện đại mỗi ngày cuốn lôi

Con xin yêu Chúa mà thôi
Bằng lòng bằng trí bằng môi ngợi mừng
Bằng hành động mãi không ngưng
Rắc gieo chân lý thổi bừng lửa yêu

Chúa ơi con chẳng xin nhiều
Bạc tiền danh vọng tình yêu thế trần
Chỉ xin vững mãi bước chân
Trên đường thánh giá Chúa hằng đi qua

Thánh Thể nguồn sống bao la
Dọn lòng đón Chúa vào nhà tâm linh
Mong đời đẹp tựa lời kinh
Con dâng sớm tối với tình thiết tha

Mùa Chay ơn phúc chan hòa
Dẫn con từng bước lìa xa thói đời
Cho con đừng sợ Chúa ơi
Kiên trung làm chứng giữa đời hôm nay

Sống tròn ơn gọi mỗi ngày
Phút giây hiện tại hăng say nhiệt thành
Tuổi trẻ dệt ước mơ xanh
Mùa Chay ơn thánh kết thành hoa yêu!

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment