Bao mùa sám hối đã qua
Bao mùa Chúa gọi thiết tha trở về
Bụi tro một kiếp não nề
Thân con hèn yếu bội thề,vô ơn

Mùa Chay này quyết tốt hơn
Bỏ dần tính xấu,ghen hờn,ghét ganh
Hãm mình khỏi những đua tranh
Hy sinh bác ái,lợi danh buông dần

Mùa chay đã đến bao lần
Thời gian Chúa đợi cứ hằng dài thêm
Đời như chiếc lá bên thềm
Mỏng manh xin bám ngày đêm vào Ngài

Tâm thành khẽ chắp đôi tay
Tìm về tâm khảm gặp Ngài Chúa ơi
Giúp con đừng đoán xét đời
Mà luôn nhìn lại mình thời sống sao

Mùa Chay ý nghĩa dạt dào
Cho con theo Chúa bước vào đường yêu
Vai mang thánh giá sớm chiều
Đời con có Chúa,cô liêu nào còn...

Anna Anh Đào

 

Comments powered by CComment