Thứ Tư này tới Lễ Tro

Mùa Chay đã điểm con lo hãm mình

Mùa Chay dâng Chúa tâm tình

Ăn năn sám hối câu kinh nguyện cầu

 

Xin Cho phúc đức bền lâu

Quên mình, tha thứ đẹp màu hoa Yêu

Hy sinh bác ái thật nhiều

Hòa mình cùng Chúa trong chiều năm xưa

 

Từ mùa chay Chúa dẫn đưa

Vào trong tĩnh lặng nghe mưa ân tình

Bỏ lại nhân thế nhục vinh

Riêng con một cõi tâm tình chúa ơi

 

Thế gian rồi cũng xa rời

Chỉ trong tình Chúa rạng ngời vô biên

Mùa Chay nhắc nhớ ưu tiên

Hy sinh, đền tội, hãm mình, ăn năn.

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment