Mùng hai kính nhớ tổ tiên
Ông bà đã khuất nơi miền xa xăm
Thương dâng kinh nguyện âm thầm
Nhớ xin thắp nén hương trầm dâng lên

Hy sinh bác ái để nên
Như quà ngày tết đáp đền công ơn
Người nằm chẳng muốn chi hơn
Cần con cháu nhớ biết ơn nguyện cầu

Đạo hiếu xin mãi đẹp màu
Thương khi còn sống hay dầu đã xa
Chúa ơi con chỉ muốn mà
Chúa thương đón lấy ông bà tổ tiên

Vào miền hạnh phúc vô biên
Vào tình yêu Chúa thiên niên vĩnh hằng
Lời cầu dâng Chúa chí nhân
Cho người còn sống ân cần yêu nhau

Là con hiếu thảo dạt dào
Thương yêu cha mẹ đẹp sao ân tình
Lòng con dâng một câu kinh
Tim con nhớ suốt hành trình... Chúa ơi!

 

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment