Giờ chầu cuối năm bên chân Chúa
Nhẹ dịu lòng con phút tỏ bày
Bao nhiêu buồn vui đời sầu úa
Bao nhiêu cay đắng dâng hết rồi

Còn lại trong con là hy vọng
Cố gắng năm qua hóa niềm mong
Cầu năm sắp tới đời tươi thắm
Yêu Chúa yêu người phúc thỏa lòng

Đôi chân mệt rũ thêm sức sống
Tiến bước hăng say Chúa song hành
Con tim mở rộng để nên giống
Yêu thương như Chúa phục vụ hoài

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment