Ai đem con trẻ giết rồi
Để cho lòng mẹ từng hồi nát tan
Hêrô đê vốn bạo tàn
Vì tìm giết Chúa lệnh ban kinh hoàng

Chúa sinh trong cảnh trái ngang
Trẻ thơ cũng chết để ngàn tang thương
Nhưng nay trên chốn Thiên Đường
Đã thành các Thánh nêu gương Anh Hài

Giữa dòng cuộc sống hôm nay
Hỏi lòng con có vì Ngài hy sinh
Giữa bao cám dỗ quanh mình
Mấy lần chẳng vướng tội tình Chúa ơi

Thời nay còn đó trong đời
Ngập đầy tội ác như thời Chúa sinh
Bạo hành trong chính gia đình
Trẻ thơ phải sống thiếu tình mẹ cha

Thai nhi chưa kịp sinh ra
Mất rồi sự sống vốn là linh thiêng
Hêrôđê bởi lợi riêng
Đành tâm giết Chúa cho yên ngai vàng

Đời nay cũng thế phũ phàng
Chỉ lo danh dự đâu màng tội khiên
Con mong cuộc sống bình yên
Trẻ thơ được sống được quyền yêu thương

Mong đời bớt cảnh sầu vương
Vua xưa đã chết sao gương lại còn?...

Anna Anh Đào