Mùa Vọng về tình ca con hát
Khúc yêu thương tha thiết ngàn xưa
Nguyện dâng Chúa tâm tình sám hối
Nhìn lại mình sống tốt hay chưa?

Xin lỗi Chúa bao nhiêu ngày tháng
Sống nặng lòng với kiếp phù du
Đời vần xoay lòng con quên lãng
Chúa một mình đơn lẻ chờ con

Mùa vọng ơi! Cho con nhìn thấy
Tình thiêng liêng Chúa tặng bao ngày
Chúa đã đến từ ngàn năm ấy
Vẫn ở đây yêu con mãi hoài

Trời se lạnh đông sang rồi đó
Chúa Tình Yêu đến ở cùng con
Xin dâng Chúa dù là rơm cỏ
Nhưng dệt bằng tin cậy mến yêu

Thánh lễ chiều ngân nga thánh nhạc
Xin tầng trời tuôn đổ hồng ân
Cho đất thấp nở hoa hạnh phúc
Cho cõi lòng tình Chúa chứa chan

Anna Anh Đào