Xin dâng Chúa tấm lòng con

         Với niềm tín thác,sắt son muôn phần

         Dẫu cho song gió trăm lần

         Đời con có Chúa, chẳng cần lo chi!

 

                  Với Chúa con không sợ gì,

                  Vắng Chúa con mãi hãi vì đêm đông.

                  Với Chúa vững vàng cậy trông

                  Vắng Chúa thuyền con theo dòng lênh đênh!

 

         Lạy Chúa, ghé mắt kề bên

         Cõi lòng tan nát, bồng bềnh trôi nhanh,

         Chúa với con cùng đồng hành

         Dù qua muôn nẻo, chân thành khoan nhân.

 

                  Rủ lòng thương, mãi ân cần

                  Nỗi niềm dâng Chúa, ngại ngần chia xa

                  Ôi lòng Chúa quá bao la!

                  Con đây nhỏ bé, ngợi ca muôn đời.

 

                                                       Lm. Xuân Hy Vọng

Comments powered by CComment