Mùa Vọng về đây trong thương mến
Sống trọn phút giây hướng lên Ngài
Ngôi Hai hạ thế tình yêu đến
Cho khắp nhân gian phúc an bình

Lời kinh Vinh Danh con chờ hát
Trọn vẹn trong đêm Chúa giáng trần
Ôm ấp ước mơ thành cũng nhạc
Ngân nga yêu mến gửi đến Ngài

Lòng con xin dọn đây hang đá
Bạt phẳng con đường để Chúa qua
Núi đồi,quanh co xin thánh hóa
Để hồn xứng đáng đón ơn Trời

Mùa Vọng về đây tâm sám hối
Nhặt cỏ hy sinh dệt mái nhà
Trồng hoa bác ái cho hương toả
Đêm Chúa ra đời trọn niềm thương

Anna Anh Đào