Người Nữ Tu bé nhỏ của Chúa ơi
Người nghe gì từ lời kinh thỏ thẻ
Mà nụ cười nở trên môi lặng lẽ
Như thật nhiều hạnh phúc khẽ về đây

Dáng người gầy trong áo chùng đơn giản
Bước qua bao năm tháng đượm vui buồn
Có phải là chính Chúa đang toả sáng
Nên hồn người coi nhẹ những gian nan?

Nguyện chúc người từng ngày sẽ bình an
Thay trần gian dâng lời kinh tha thiết
Ước một lần tim con cũng được biết
Vị ngọt ngào tình thánh hiến trao ban

Có bao giờ người thôi hết dịu dàng
Khi tình Chúa lại nồng nàn đến thế
Dẫu cuộc đời thăng trầm ngàn dâu bể
Vẫn nhắc hoài về hai tiếng thủy chung

Anna Anh Đào