Hôm nay hội thánh nghiêng mình
Nén nhang kính cẩn thắp tình nhớ thương
Các đẳng ở chốn sầu vương
Xa rời nhân thế tha phương luyện hình

Nơi ấy giặt áo trắng tinh
Đêm ngày mong ngóng ân tình nhân gian
Lời kinh như nước trên ngàn
Đổ đầy tưới mát tâm can lửa bừng

Người ơi cầu mãi đừng ngừng
Nơi đây các đẳng chịu từng phút đau
Khi hồn thanh thoát bay cao
Mai này các đẳng cầu bàu cho ta

Làm người trong cõi phù hoa
Chữ tình mới quý hơn quà cao sang
Không cần đất thánh huy hoàng
Xin người đừng mãi vội vàng lãng quên

Khói hương theo gió bồng bềnh
Mong sao các đẳng sớm lên thiên đàng
Người thân bạn hữu họ hàng
Sum vầy bên Chúa vinh quang muôn đời

Anna Anh Đào