Có một miền xa xa xăm lắm
Bao người nhân thế đã đi qua
Lớn bé trẻ già đều đủ cả
Thai nhi trong dạ cũng ra đi

Nào ai muốn đến miền xa đó
Nhưng tránh được đâu ngày trở về
Chẳng thể nào mua người đi thế
Dù lắm gia tài cũng xuôi tay

Lời nhắn nơi xa miền đất lạ
Đi rồi là chẳng lập được công
Thế trần tỉnh thức lo đền trả
Đời sau thanh thản bước vui ca

Niềm tin dạy ta người xa khuất
Về đâu với một tấm linh hồn
Thiên đàng,hoả ngục,hay luyện ngục
Phải xem cách sống dại hay khôn

Tháng mười một sang lòng thổn thức
Viếng người đất thánh nghĩ về ta
Một mai Chúa gọi... ôi nhân đức
Liệu đủ cho ta bước thanh bình

Nắng xuyên khe lá lay trong gió
Chuông vọng chiều ngân khúc thánh ca
Từ chốn luyện hình....như lời nhắn...
Kinh cầu cho người ...cũng cho ta....

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment