Đêm khuya dọn rác một mình
Này là rác của hành trình tâm linh
Đèn soi lời Chúa ân tình
Xin cho con thấy rõ mình Chúa ơi

Thấy con tội lỗi trong đời
Thấy bao thiếu sót bao lời chua cay
Thấy con lắm lúc đã sai
Nhiều khi cố chấp và hoài ghét ghen

Trong thinh lặng của đêm đen
Xin lòng con được nhóm nhen một điều
Thực thi điều thiện sớm chiều
Tránh xa cám dỗ thôi chiều xác thân

Quẳng đi rác của những lần
Con không thương mến tha nhân như mình
Rác của yếu đuối tội tình
Rác che ơn thánh huyền linh trong đời

Rác của lòng mến nửa vời
Thiếu lòng bác ái thiếu lời quan tâm
Bao nhiêu là rác âm thầm
Bám vào con đó tháng năm tội đời

Giúp con dọn rác Chúa ơi
Bằng tình tha thứ bằng lời yêu thương
Bằng ơn thánh Chúa diệu thường
Cho con đổi mới bước đường con đi

Lời kinh đêm vắng thầm thì
Con cùng Chúa dọn sợ chi mệt nhoài
Rồi mai đón nắng của ngày
Chúa cùng con bước đường dài bình an

 

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment