Một chiều có gió lao xao

Tìm nơi thanh vắng lánh vào nghỉ ngơi

Bỗng nghe tiếng Chúa gọi mời

Hiến dâng cho Chúa sống đời thủy chung

 

Tình yêu cao quý lạ lùng

Chúa ban ơn gọi vô cùng lớn lao

Ngước nhìn thập giá ngất cao

Thấu tình Chúa đổ máu đào vì yêu

 

Thân con yếu đuối sớm chiều

Bao nhiêu tội lỗi bấy nhiêu ân tình

Chính nhờ tình Chúa hy sinh

Chết trên thập giá hiến mình vì con

 

Đời con dẫu có hao mòn

Thì tình Chúa vẫn thương con vững bền

Lời thầm Ngài gọi đứng lên

Sống tình yêu Chúa đáp đền cho cân

 

Đời con tất cả hồng ân

Đền sao cho xứng thiên ân của Ngài

Phó dâng hiện tại tương lai

Trong tay Thiên Chúa an bài yêu thương

 

Xin vâng con sẽ lên đường

Sống nghèo, bác ái, khiêm nhường, đơn sơ

Hạ mình như những trẻ thơ

Nép vào lòng Chúa không lo lắng gì

 

Có Chúa Quan Phòng sợ chi

Vui, buồn, sướng, khổ bước đi song hành

Đường đời dẫu lắm khúc quanh

Nhưng tin có Chúa đồng hành với con

 

Nguyện xin con mãi sắt son

Thủy chung tình Chúa tình con vẹn toàn.

 

Sr Saint - Laurent Phan Thị Nhật

Khấn Sinh TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment