Nhìn lên Thánh giá Giáo đường trên cao

Em ơi! Đã thấy gì nào?

Giê su Thánh giá, khổ đau, nhục hình

Ngài là Người tình sơ đó.

 

Trên thế gian này tìm đâu có được

Tình thương vượt mãi thời gian

Dám yêu, dám chết, trao ban trọn tình

Hy sinh, Thập giá, khổ hình.

 

              Yêu thương hiến tặng chính mình vì ta

Thời gian lặng lẽ trôi qua

Thập giá còn đó trên cao Giáo Đường

Minh chứng cho một Tình Thương.

 

Lặng nhìn Thập giá Giáo đường đơn côi

Tim Sơ xúc động bồi hồi

Người Tình Sơ đó, lâu rồi đã thương

Nên Sơ quyết chọn con đường

 

Hiến dâng theo Chúa, yêu thương trọn đời

Theo Ngài khắp nẻo muôn nơi

Gieo rắc Tình Người vạn nẻo Sơ qua

Yêu Ngài, yêu mãi đến già.

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

Xin cám ơn,

Bao quà tặng trong đời

Trên bước đường dâng hiến:

 

Ngày vào Dòng,

Chập chững vụng về những bước ngoặt đầu tiên

Write comment (0 Comments)

Đờn kêu tích tịch tình tang

Mừng Con Chúa xuống trần gian làm người

Đờn kêu tiếng trẻ khóc, cười

Vì sao chọn kiếp làm người như con?

Write comment (0 Comments)

 

Maria, con quỳ thờ lạy Chúa

Đấng tình yêu vừa ngự đến trần gian

Mẹ đồng trinh diễm lệ sáng long lanh

Cao sang quá dù nghèo hèn máng cỏ

Write comment (0 Comments)

Một lần con đoan hứa

Cho mãi mãi về sau

Nay con xin hiến trao

Để thuộc trọn về Chúa

Cả quá khứ hiện tại

Write comment (0 Comments)