DỰ ÁN CỦA ĐẤNG SÁNG LẬP

I. Những Nền Tảng Căn Bản

 • Thánh Kinh
 • Giáo Huấn Giáo Hội: MV 5; TĐ 18 ; 19
 • Luật Sống: HP trg 16-23; HD trg 63- 69

II. Triển Khai

 1. Những trở ngại trong việc đào tạo giáo viên

a, Khó tạo tặng lập :

Lý do:

 • Người nghèo không thể thực hiện.
 • Vấn đề tiền nội trú để học sư phạm.

b, Giáo viên chỉ dạy học vì có tặng lập, không vì lòng nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và thánh hoá những trẻ em được giao cho họ.

 1. Dự án của cha Gioan Martinô Moye

“Gởi các thiếu nữ ấy đến bất kỳ nơi nào xin họ đến, mà không có vốn liếng nào khác ngoài Chúa Quan Phòng, với xác tín Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai tin cậy , phó mặc cho Ngài” (Mt 6,25- 33 ; GH 16, 23, 61 ; HD trg 16).

 1. Thực hiện dự án

a, Dự án được đặt trên nền tảng đức tin :

 • Tin rằng dự án này từ Thiên Chúa mà đến.
 • Để Chúa Quan Phòng thực hiện theo ý Người.

b, Tiêu chuẩn chon giáo viên :

 • Những thiếu nữ chỉ tìm kiếm vinh quang cao cả của Thiên Chúa.
 • Những thiếu nữ nhiệt thành.
 • Những thiếu nữ tiết độ và khổ hạnh.
 • Những thiếu nữ không vướng víu gì hết, sẵn sàng từ bỏ tất cả.
 • Những thiếu nữ có đức hạnh đã được tôi luyện.

c, Huấn luyện giáo viên:

 • Đời sống thiêng liêng.
 • Tri thức.
 • Lao động.
 • Những kỹ năng để làm công tác mục vụ:
  • Y tế.
  • Hát thánh ca.

d, Huấn thị của Đấng Sáng Lập cho các giáo viên:

Chứng tá bằng chính đời sống. 

III. Áp Dụng Thực Hành

 • Đọc lại những tiêu chuẩn chọn giáo viên ban đầu, tôi cần tự đào luyện, điều chỉnh điều gì? Quyết tâm.

Với dự án của Đấng Sáng Lập hội dòng, vốn liếng thật sự của tôi là gì? Tôi xác tín thế nào về Thiên Chúa?

Sr Marie - Vincent (còn tiếp)