I.  GIÁO LÝ CÔNG GIÁO

 

  • Số 306: “Thiên Chúa là chủ tối cao của dự án của Ngài. Nhưng để thực hiện dự án này, Ngài cũng dùng đến sự cộng tác của các tạo vật.”
  • Số 307: “Đối với con người, Thiên Chúa còn ban cho có thể tự do tham dự vào sự quan phòng của Ngài, bằng cách trao cho con người trách nhiệm “khuất phục” và làm chủ trái đất. Như Vậy, Thiên Chúa cho con người làm những nguyên nhân thông minh và tự do để hoàn thành công việc sáng tạo, hoàn tất hòa điệu của vũ trụ vạn vật hầu mưu ích cho mình và đồng loại của mình. Con người thường là những hợp tác viên vô ý thức của Thánh Ý Thiên Chúa, nhưng con người cũng có thể chú ý hợp tác vào kế hoạch của Ngài bằng hành độnglời cầu nguyện của mình và cả bằng những đau khổ của mình. Khi đó họ trở thành “những cộng tác viên của Thiên Chúa với đầy đủ ý nghĩa và cộng tác viên của Nước Trời.”

 

 II. CHA GIOAN MARTINO MOYE NÓI GÌ?

 

“Chúa Cứu Thế cũng dạy chúng ta trong Tin Mừng rằng: “khổ ngày nào đủ cho ngày ấy, và chúng ta chớ lo tới ngày mai.” (Mt 6,34)

Điều đó không ngăn cản người ta có những dự trữ kịp thời, thu góp lúa vào mùa gặt là hợp với trật tự Quan Phòng. Điều đó cũng không ngăn cản các con khi thiếu thốn những gì cần để sống thì có thể đi kiếm ở đâu đó…Tuân theo Chúa Quan Phòng là đón nhận những phương kế Ngài dành cho.” (Hướng Dẫn tr.80)

 

  • Lạy Chúa, Chúa hằng tín nhiệm và sử dụng triệt để mọi cố gắng của chúng con trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa. Xin ban ánh sáng để chúng con khám phá những công trình của Chúa qua những biến cố lien quan đến những trách nhiệm của chúng con.

Xin cho chúng con long cậy trông vững vàng, để chúng con có đủ can đảm cộng tác với Chúa ngay giữa những gian nan và thất bại. Amen.

 

 

  III. THỰC HÀNH:

 

Là “cộng tác viên” của Thiên Chúa, bạn sống như thế nào?

  • Bằng lời cầu nguyện,
  • Bằng chính đời sống đức tin, cách giữ đạo,
  • Bằng sự phục vụ miễn phí của bạn đối với người nhà, người quen thân…

 

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa,

Để đem cơm cho người đói đang chờ,

Và đem nước cho người họng đang khô,

Đem thuốc thang cho người đang đau ốm,

Đem áo quần cho người đang trần trụi,

Đem mền đắp cho người rét đang run.

 

(Nguyễn Công Đoan, Sj)

 

Sr.M.Flore Võ Thị Vị - TD.Cù Lao Giêng